ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
GDPR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

GDPR (General Data Protection Regulation)
ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)


Ο ΓΚΠΔ είναι ο κανονισμός περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα όρια της Ε.Ε. και με οποιονδήποτε τρόπο συλλέγουν ή διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα συνεργατών, πελατών ή άλλων φυσικών προσώπων.

Επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών.

Ο κανονισμός δεν αφορά μόνο το Ηλεκτρονικό Κατάστημα αλλά κάθε πράξη καταγραφής προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση, π.χ. χειρόγραφες παραγγελίες, συμμετοχή σε διαγωνισμό, βιντεοσκόπηση χώρου κτλ.

Είναι υποχρέωση κάθε επιχείρησης και οργανισμού να ενημερωθεί για τον Κανονισμό, ενδεχομένως να απαιτηθεί και εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση είναι πολύ αυστηρά.


Βασικές αρχές του κανονισμού ΚΠΓΔ/GDPR


Α. Προσωπικό απόρρητο

Πυρήνα του νέου Κανονισμού αποτελεί η απλοποίηση των διαδικασιών ενημέρωσης και άσκησης των δικαιωμάτων των πολιτών σε σχέση με την επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά τους δεδομένα.

Τα βασικά δικαιώματα του πολίτη σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα είναι:
 1. Το Δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του σε απλή, συνοπτική, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή καθώς και της λήψης και διαβίβασής τους σε τρίτους
 2. Το Δικαίωμα της πρόσβασης στις προσωπικες του πληροφορίες στο είδος και στον τρόπο επεξεργασίας τους
 3. Το Δικαίωμα της διόρθωσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν
 4. Το Δικαίωμα της διαγραφής – (Δικαίωμα στην λήθη) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν δεν είναι πλέον απαραίτητα, αν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, αν αντιτίθεται στην επεξεργασία τους ή αν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα. (σ.σ. Διαγραφή και Λήθη αποτελούν για το νομοθέτη ταυτόσημες έννοιες)
 5. Το Δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ


B. Υποχρεώσεις των εταιριών

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει:
 1. Να παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων
 2. Να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 3. Να γνωστοποιούν στις αρχές τις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων
 4. Να λαμβάνουν συγκατάθεση για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 5. Να περιγράφουν το λόγο και τις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 6. Να τηρούν αρχεία που θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων
 7. Να ορίζουν πολιτικές διατήρησης και διαγραφής δεδομένων


Όλες οι παραπάνω πληροφορίες έχουν γενικό ενημερωτικό σκοπό στα πλαίσια του ΓΚΠΔ.
Δεν αποτελούν νομικό κείμενο ή κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής του νέου κανονισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο λειτουργιών για κάθε νέο ηλεκτρονικό κατάστημα που σχεδιάζουμε ώστε να σας βοηθήσει στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας που περιγράφονται στον κανονισμό.

Το πλήρες κείμενο του κανονισμού μπορείτε να βρείτε εδώ: http://bit.ly/gdprofficialeu

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η εταιρία μας δεν παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ή συμβουλευτικές υπηρεσίες και επεξηγήσεις που αφορούν τον κανονισμό.
Η εταιρία μας δεν αρχειοθετεί ούτε επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα πελατών που καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά καταστήματα που έχουμε υλοποιήσει.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η φιλοξενία των eshop γίνεται σε δικούς μας server, ειδικά διαμορφωμένους
ώστε να έχουν μέση ταχύτητα φόρτωσης κάτω από 3 δεύτερα / ανά σελίδα.

Επικοινωνία
infocus addressΑλ. Παπαναστασίου 31
(περιοχή Ιπποκράτειο)

544 53 Θεσσαλονίκη
τηλ Infocus2310 937 850 2 γραμμές
09:30 - 5:30 μ.μ. καθημερινά

INFOCUS  |   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  |  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP  |  Copyright © 1999 - 2019 infocus. All Rights Reserved.
Top