ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ESHOP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EMAIL

1. Διαχείριση αλληλογραφίας μέσω webmail
2. Προσθήκη λογαριασμού αλληλογραφίας στο Outlook Express
3. Προσθήκη λογαριασμού αλληλογραφίας στο Outlook 2007
4. Προσθήκη λογαριασμού αλληλογραφίας στο Windows Live Mail
5. Προσθήκη λογαριασμού αλληλογραφίας στο Outlook 2010
6. Προσθήκη λογαριασμού αλληλογραφίας στο Outlook 2013


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ (MAILSERVER)

7. Διατήρηση αντιγράφου στον διακομιστή Outlook Express
8. Διατήρηση αντιγράφου στον διακομιστή Outlook 2007
9. Διατήρηση αντιγράφου στον διακομιστή Outlook 2010
Top